Departamentul de Educaţie Fizică, Sport și Kinetoterapie

   Română English
 


Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

În conformitate cu actualul plan strategic, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport din Oradea îşi stabileşte continuarea misiunii sale de instrucţie şi educaţie în profil larg, atât a studenţilor cât şi a absolvenţilor de învăţământ superior, de abordare a unor domenii de cercetare cu implicaţii profunde în dezvoltarea societăţii de la începutul mileniului trei.

Misiunea pe care dorim să o definim pentru Facultatea de Geografie, Turism şi Sport în materie de formare constă în înzestrarea studenţilor cu acele cunoştinţe ştiinţifice (rezultate din parcursurile câmpurilor disciplinare constituente) şi abilităţi practice, care să le permită adaptarea la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Structura facultăţii cuprinde învăţământ universitar de lungă durată şi învăţământ postuniversitar sau masterat. Facultatea de Geografie, Turism şi Sport din Oradea, statornică tradiţiei deja dobândite, va fi o instituţie permanent deschisă, într-o strânsă interacţiune cu mediul economic, social, şi academic la nivel local, naţional şi internaţional.

Misiunea Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport poate fi detaliată în următoarele:

• promovarea şi susţinerea în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională, prin dezvoltarea unor componente specifice: cunoaşterea sistematică şi inovatoare; învăţarea permanentă şi inovatoare; integrarea în diversitatea globalizării;

• formarea de specialişti cu studii superioare pentru necesităţile învăţământului, stiinţei, în domeniile geografiei, ştiinţei mediului, educaţiei fizice şi sportului, a kinetoterapiei în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii: cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar, specialisti în mediu, agenţi de turism, agenţi în planificare teritorială, specialişti, antrenori, manageri sau conducători de instituţii abilitate (cluburi sportive, federaţii), kinetoterapeuţi în spitale şi baze de tratament, în şcoli speciale, în centre de fitness;

• asigurarea aprofundării pregătirii în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, precum şi obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, prin programe de masterat şi şcoala doctorală.

 


 
NOUTĂŢI